Panel používateľa

Predĺžená záruka

Predĺžená záruka Siemens

Pravidlá ktoré je nutné splniť aby ste mali nárok na 5 ročnú záruku k spotrebičom Siemens:

 

1. Platnosť predĺženej záruky na nižšie uvedené a zaregistrované vstavané spotrebiče značky
Siemens začína v nadväznosti na štandardnú dvojročnú záruku BSH a je platná počas ďalších
3 rokov. BSH tak zodpovedá za akosť vybraného tovaru v dĺžke trvania 5 rokov.

2. K získaniu predĺženej záruky je nutné vykonať registráciu spotrebiča, pozri bod 8 nižšie.
Registrácia je bezplatná. Vykonaním registrácie zákazník súhlasí s týmito podmienkami
predĺženej záruky.

3. Predĺžená záruka sa vzťahuje na spotrebiče zakúpené v období od 1.7.2019 do 31.12.2020.

4. Podmienkou získania predĺženej záruky je zakúpenie aspoň 4 (štyroch) kusov spotrebičov
podľa nižšie uvedenej schémy:
• aspoň 1 (jedného) kusa od každého z nasledujúcich 3 (troch) typov výrobkov: i) vstavaná
rúra a ii) vstavaná varná doska a iii) vstavaná umývačka + 4. (štvrtý) kus ľubovoľného typu
vstavaného spotrebiča Siemens.
Predĺžená záruka sa vzťahuje na všetky zakúpené spotrebiče, tj. 4 a viac podľa vyššie uvedenej
schémy. Keď je štvrtým zakúpeným kusom vstavaný spotrebič uvedený v bode 5. nižšie,
nevzťahuje sa na tento kus predĺžená záruka.

5. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na spotrebiče:
• vstavaný kávovar, vstavanú práčku a vstavanú kombináciu práčka + sušička;
• vystavené na predajni predajcu
• zakúpené mimo územia Čiech a Slovenska;
• nedodané na územie Čiech alebo Slovenska spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o.;
• zakúpené v internetovom obchode (e-shop);
• použivanie plánované na iné účely než v domácnosti v zmysle záručných podmienok BSH.

6. Predĺžená záruka je neprenosná - vzťahuje sa iba k prvému vlastníkovi vybraných spotrebičov.

7. Predĺženú záruku možno získať len cez vybrané kuchynská štúdia, architektov a výrobcov
nábytku.

8. Spôsob vybavenia reklamácie v rámci predĺženej záruky určuje BSH.
• Bezplatný servis v rámci predĺženej záruky, tj. Po ukončení štandardnej záruky, zahŕňa
výmenu chybných súčiastok spotrebiča a výjazd a prácu technika českého alebo slovenského
autorizovaného servisu BSH.

• Bezplatný servis v rámci predĺženej záruky, tj. Po ukončení 2 ročnej štandardnej záruky,
nepokrýva opravu výrobku alebo jeho porúch výslovne uvedených v bode 4. záručných
podmienok BSH;
Pri uplatnení reklamácie v rámci predĺženej záruky nevznikajú tzv. Práva z chybného plnenia
podľa občianskeho zákonníka, najmä právo na výmenu spotrebiča, zľavu alebo odstúpenie
a vrátenie peňazí, pre výskyt jednej, alebo väčšieho počtu opakovaných vád.
• V prípade, že BSH vyhodnotí opravu ako nehospodárnu alebo nemožnú, vyhradzuje si právo
namiesto opravy vymeniť chybný spotrebič za nový.
Podmienky predĺženej záruky
Vstavané spotrebiče SIEMENS

9. Výmenou spotrebiča alebo náhradného dielu v rámci predĺženej záruky nevznika nárok na
novú záručnú dobu.

10. Pôvodne diely a tovar, ktorý BSH v rámci plnenia z predĺženej záruky vymenila, prechádza do
vlastníctva BSH.

11. Registráciu možno vykonať zaslaním kompletne vyplneného a podpísaného formulára na
emailovú adresu zaruka.siemens@bshg.com, a to do 3 mesiacov od zakúpenia spotrebiča
(dátum predajného dokladu). Pre dokončenie registrácie musí zákazník okrem iného naskenovať svoj predajný doklad. Na základe registrácie spotrebičov obdrží zákazník emailom kartičku
so svojím menom a registračným číslom, ktorá ho oprávňuje k využitiu bezplatného servisu
v rámci predĺženej záruky po dobu 3 rokov od ukončenia štandardnej dvojročnej záruky za
akosť. Kartičku je potrebné uschovať na účely preukázania sa technikovi autorizovaného
servisu.

 

Viac informácií nájdete na stránke:

https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info