•   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Batérie pred okno